WELKOm

BY

 Visie:
 Om ‘n toonaangewende, innoverende en funksionele skool te wees deur middel van professionele optrede en effektiewe bestuur.
Vision:
 To be a leading, innovative and functional school by means of professional conduct and effective management. 
*****
 Missie
 Kwaliteit onderrig en opvoeding om sodoende leerders toe te rus vir die lewe. 
Mission:
Quality education and teaching to equip learners for life.