Boodskap van die Hoof

Een van die aangrypendste uitsprake wat Jesus tydens sy verblyf op aarde gemaak het, was een omtrent kindertjies. Hy het gesê vir iemand wat `n kind laat struikel, is dit beter om `n meulsteen om sy nek gebind word en hy in die diepte van die see gewerp word. Ons as personeel het `n Godgegewe taak om kinders te vorm soos God dit van ons verwag.
Kalie de Haas het `n ryke en trotse geskiedenis wat begin in 1954. Deur die jare het verskeie mentors en gerespekteerde ouers, beheerliggaamslede en onderwysers hul stempel op die skool en gemeenskap afgedruk. Verskeie akademici, boere, besigheidslui, sportmanne en vroue en gemeenskapsleiers het hul eerste spore van onderrig hier getrap. Christen gefundeerde norme en waardes is van meet af deel van die grondbeginsels van Laerskool Kalie de Haas.
 
Vir ons as personeel is dit baie belangrik om die voorgeskrewe departementele riglyne te volg in die onderrig van elke kind in ons skool.
Die beheerliggaam ondersteun die personeel en leerlinge en poog om die onderrig en leersituasie so gemaklik moontlik te maak.
Hier in Laerskool Kalie de Haas glo ons om mekaar met nederigheid te onderskraag. Ons besef dat die grondslag van elke kind hier gelê word en dat die lewensbeginsels vir altyd deel van hul lewe sal bly.
Alhoewel akademiese onderrig vir ons prioriteit is, is dit vir ons net so belangrik om gebalanseerde kinders te vorm. Daarom vorm koor, redenaars, landsdiens, skaak, rugby, hokkie, netbal, landloop en atletiek, `n integrale deel van elke kind se buite kurrikulêre belewenis.

Elke personeellid in die skool floreer op `n kind se glimlag wat die produk van effektiewe leer is. 

Daar word geleenthede geskep waar leerlinge sosiale vaardighede kan aanleer en ontwikkel. `n Kind wat aan die einde van sy graad 7 jaar by die hekke van Kalie de Haas uitloop, moet `n trotsheid en selfvertroue in hom hê dat hy gereed is vir die lewe wat voorlê.

`n Opvoeder in Kalie de Haas is nie net `n brandstofpyp na die olietenk van hulle verstand nie, maar `n vonkprop wat hulle aanvuur tot `n vol en ryk lewe.
Sakkie Boshoff
Hoof.