Finansies / Finances

Baie dankie aan die ouers wat getrou skoolfonds betaal.
The school fees for 2022 is R 1 700 per child per month
and is strictly payable in advance, on or before the seventh of each month
as from January up until November.
Indien u eers einde Januarie betaal , is u reeds 'n maand agter.
Bring asb u rekening op datum of tref 'n skriftelike reëling in verband hiermee.
All outstanding school fees will be handed over to our attorneys for collection.

Bankbesonderhede vir internetbetalings

Rekeningnaam:  

Laerskool Kalie de Haas

Bank:  FNB

Rekeningnommer:  622 846 025 65

Takkode:  270443

Verwysing:  U gesinskode

 (verkrygbaar by die kantoor) 

of u kind se volle name, van en graad.