Hokkie

 

Positiewe spangees is kenmerkend aan Kalie de Haas se Hokkieseisoen.
Hokkie oefening vind plaas die 3de kwartaal.