kleredrag

klerebank

Let asseblief daarop dat die skool oor ‘n klerebank beskik.   Die klerebank is oop tydens skoolure.

 Sou u graag wou klere koop of ruil, is u welkom om die kantoor te skakel.

*****

Please note that our school has a clothing bank.  

The clothing bank is only open during school hours  Should you wish to buy clothes or to exchange, you are more than welcome to contact the school.