Landloop

Landloop is `n sportsoort waaraan enige leerder kan deelneem en bied die geleentheid tot fiksheid, liggaamlike ontwikkeling, uithouvermoë en deursettingsvermoë. Die leerder leer dat hy/sy met selfdissipline sy/haar eie vermoëns tot prestasie en sukses bepaal wat tot hoë hoogtes kan lei.

Landloop leer ‘n leerder gesonde eetgewoontes, hoe om beserings, terugslae en teleurstellings te hanteer.  Landloop is `n sport wat op `n hoë ouderdom steeds beoefen kan word en bied die leerder geleenthede om aan die Suid-Afrikaanse  en Wêreldkampioenskappe deel te neem.

`n Landloopatleet leer om op te staan wanneer hy/sy val en sodoende voor te berei vir die wedloop van die lewe wat lei na volwassewording. 

Cross Country

Ons massa Landloop was ‘n groot sukses!   Die leerders het die roete gehardloop, geloop en selfs gedans. Dit was vet pret!

                       The mass Cross Country was a huge success!                               The learners ran, walked and even danced the route                 It was great fun!