Landsdiens

As jou kind wil betrokke raak en ook graag deel wil wees van hierdie span doelgerigte kinders, is u meer as welkom om die jaarlikse fooie van R 130.00 te betaal by die kantoor en aan te meld by Juf. Mary-Ann Viviers.  Landsdiens geskied elke tweede Vrydagmiddag – tensy anders vermeld.  

So waarvoor staan die Landsdiensbeweging?

Missie

Landsdiens is ‘n omgewingsgerigte jeugbeweging.  Dit streef daarna om die jeug vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing in sy totaliteit.   Om dié doel te bereik word van opvoedkundige omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.  


Visie

Om ‘n ware Landsdiener te wees (die omgee, betrokke wees en doen, wat omgewingskwessies in totaliteit betref), so te ontsluit dat dit toeganklik sal wees en lewenswyse sal word van elke inwoner van Suid-Afrika.  Sodoende werk Landsdiens omgewingsopheffing en gepaardgaande landstrots en verskilmakende burgerskap in die land.