fbpx

CSV

Leerlinge word  geleer om hulle Christenskap uit te leef Die CSV se doel is om elke leerling te betrek deur geleentheid vir geestelike groei en meelewing te skep.  Relevante en kontemporêre onderwerpe word met die kinders bespreek.

Close Menu